Personlig Utveckling

Förlåtelse

– Jag retar ihjäl mig på honom! Hur ska jag stå ut???

Klienten framför mig på skärmen skakar på huvudet och försöker inte dölja sin förtvivlan.

Hon är tvungen att samarbeta tillsammans med en man på arbetet som hon absolut inte tycker om. Han är si och han är så och hon blir galen på det…

-Hur skall jag stå ut med honom en hel höst? Det här projektet är jätteviktigt för mig i min karriär och så måste jag samarbeta med HONOM?

Jag tror att nyckeln till en tillfredställande tillvaro är förlåtelse.

Vi behöver förlåta oss själva. Om vi inte har en förlåtande syn på oss själva kommer vi inte att kunna ha det på vår omgivning. Är vi besvärade av våra egna misstag så kommer vi inte tillåta vår omgivning att göra fel och ständigt bli besvikna på människor, önska att de var annorlunda och försöka förändra dem.

Det är när vi  förlåtit oss själva för att vi är som vi är, med alla våra fel och brister, som vi får lättare att förlåta andra. Förstå andra, vilket gör att vi inte kommer ha för höga förväntningar på vår omgivning, inte ständigt kommer att bli besvikna. 

Så ser vägen till en mer tillfredställande tillvaro ut, vägen till acceptans.

Livet blir ju så mycket enklare när vi förstår att vi inte kan eller ska påverka/förändra allt och alla. Eller hur?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.