Okategoriserade

Där det finns smärta finns liv.

Vad är det som gör att helt vanliga människor fastnar i jobbiga tankar och känslor, fastnar så till den milda grad att de utvecklar depression, fobier och beroenden – om de inte blir självmordsbenägna eller isolerade?

Det är två helt normala processer i den helt normala mänskliga tankeapparaten – kognitiv fusion och upplevelsemässigt undvikande.

Att sammansmälta, fusionera, med sina jobbiga tankar och känslor är vanligt.

Trots att jobbiga tankar och känslor är våra mobbare, som dikterar vad vi skall göra och föser oss runt i meningslöshet.

Att separera sig från jobbiga tankar och känslor, defusionera, är att ta ett steg tillbaka och se dem för vad de är, varken mer eller mindre än en radda ord och bilden.

Att vara “här och nu” , att vara i världen sådan som vi känner den genom våra fem sinnen, se höra beröra känna smak och lukt, är viktigt. Lägg märke till din omvärld på det sättet nu. Vad ser du? Vad hör du? Vad känner du? Vad smakar det i munnen? Vad doftar det?

“Fötterna på jorden” är ett uttryck för att uppleva världen som den är. Känner du dina fötter på jorden? Andas du lugnt?

Förmår du vara här och nu? Uppfatta omvärlden med dina fem sinnen?

Behöver du träna? Du har var sekund på dig av din dag. Om du tex bäddar din säng, diskar eller sorterar tvätt. Gör det genom att känna fötterna på golvet, känna dem riktigt, se på det du har i dina händer, betrakta det, lyssna på omvärlden, hur känns det du gör i dina händer, på din kropp? Hur smakar det? Doftar det?

Plötsligt upplever du något annat än känslan av – Guuuh va trist att bädda sängen!!!!!!!

Här och nu sänker din puls, bjuder dig in i din verklighet i stället för att vara i tillvaron av jobbiga tankar och känslor. Bjuder dig in i ditt liv. Den omedelbara erfarenhetens värld. I stället för tankar och känslor baserade på ett då eller sen.

En tillvaro utan undvikande. Utan skapande av fler och mer problem.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte.