Okategoriserade

Hur kan man vara så lättlurad?

-Det där skulle jag aldrig tillåta.

-Hur är det möjligt att tillåta det där?

-Det begriper ju vem som helst att hen är oseriös!

-Hur kan en vuxen människa låta sig luras så?

Vilket idiot!

Duperandets glädje.

Lögner som den som utsätts för dem tänker är helt meningslösa. Varför ljuga om det där? Det spelar ju ingen som helst roll? Det hade ju hen ingen vinning av? Varför?

Det är kul att se intresset som tänds i den manipulerades ögon. Skönt att kunna lura någon till månen. Spännande att se hur långt man kan gå,

Duperandets glädje. Upprymdheten av att ljuga.

Att samtidigt ha en värme, en charm och någonting som någon saknat i något avseende. Det kan vara så illa att någon kommer från ett stort svek, fyllt av lögner. Är mottaglig för lugn och trygghet. Glädje.

Serveras det med ett inslag av spelad förälskelse så är det högvinst för den som lider av en antisocial personlighetsstörning ( Innebär bla en oförmåga att etablera fungerande familjeförhållanden, en benägenhet att bedra andra för den egna vinningen eller det egna nöjets skull, en frånvaro av ånger och skuldkänslor) Den som är utan empati. Den som leker sig igenom tillvaron, inte förstår konsekvensen av vad hen gör, känner sig orättvist straffad om någon påtalar den och blir arg. Och leker vidare. Men du behöver inte vara bruten för att manipuleras. Inte alls. Du behöver bara låta bli att tro det allra värsta om en människa. Du behöver bara bli charmad av glädjen och kärleken som du ser i blicken. Den som vill manipulera gör det.

Manipulation innebär att en människa med olika medel får en annan människa att reagera på ett visst sätt, att underkasta sig manipulatören och bete sig som hen vill, utan att den är medveten om manipulationen. Det går att manipulera med såväl hot och beröm som klander, belöningar som bestraffningar, sanningar som lögner.

Duperandets glädje.

Det finns så mycket att säga om en omgivning som dömer.

Men, jag kan ha förståelse för det, det här är svåra och komplicerade saker. Vilket inte alla begriper alltid. Det är så oändligt enkelt att döma.

En sak är då säker.

I manipulationen är man förledd och psykiskt utsatt. Ändå har man haft fullt fokus på att allting ska bli bra. Man är uthållig i sin tro på sina värderingar. Man är utsatt för lögner men är trogen sina egna ideal. Det är det där rena som psykopaten får sin näring ifrån. Människor med sund förmåga till anknytning, och tillit till andra, med en konstruktiv inställning till problem och brister och med en stark tilltro till andras möjligheter, begåvade med uthållighet. Drivna av kärlek, av vänlighet, lojalitet och öppenhet.

Det är där psykopaten trivs. Hos hen som behåller sin föreställning om människans godhet.

Det är en oändlig ensamhet.

Det är så enkelt att döma. Att sätta sig över den som blivit manipulerad och tycka att det är blåögt och naivt att bli drabbad. Jag tänker, när jag hör kommentarer som dessa, att det kanske är värre att gå omkring på jorden med så kalla hjärtan. En så cynisk syn på tillvaron. Men. Man skall inte mäta. Dock är det svårt att se värmen och empatin i en människa som uttrycker sig nedlåtande till en annan människa.

Ingen som är eller varit utsatt för en situation där hen metodiskt fråntagits möjligheterna att ha någon som helst kontroll över sin tillvaro skall behöva bli pådyvlad skam från en oförstående omgivning.

Det är inte bara oempatiskt, det är direkt farligt om den manipulerade fortfarande befinner sig i den destruktiva relationen. Det täpper till varje tanke på att lämna. Det är så det fungerar. Bara att ta ställning för den manipulerande är värre. Att ha en lika duperad omgivning.

Så hur säger man?

Det är viktigt att påtala möjligheten att man kan ha fel i det man tror sig uppleva. Att påtala de känslor man upplever, tex rädsla och oro. Att försäkra den man talar med att man absolut inte dömer. Att den absolut inte behöver försvara sig. Förklara en massa. Att man finns där, alltid, oavsett vad. Nu och framöver.

-Lämna det där svinet, han är en idiot. Vad tror du detta gör med den som är manipulerad? Vad gör det med den manipulerades bild av sig själv? Vad gör ditt behov av att sträcka på dig och din lust att berätta om hur smart du är med den som är manipulerad?

Med den som redan är oändligt ensam.

En reaktion på ”Hur kan man vara så lättlurad?

  1. Hej Åsa,
    Mitt i prick! Det finns ingenting att tillägga.
    Dina ord gör så gott för att jag så starkt känner att du vet och förstår….och inte dömer…tack! Det hjälper ❤️
    Marie

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.