Okategoriserade

Kreativ hopplöshet

Kreativ hopplöshet : innebär att öppna sig för det faktum att all överdriven strävan efter att kontrollera hur vi känner blir till ett hinder för ett rikt, helt och meningsfullt liv

Målet: med kreativ hopplöshet är att öka medvetenheten om vår agenda för emotionell kontroll. Att uppleva att detta inte är ändamålsenligt och inse varför.

Att konfrontera agendan med andra ord.

Metoden går ut på att undersöka vad klienten gjort för att kontrollera hur hen känner, ta reda på om livet blivit bättre eller sämre och att få hen att inse att beteendet inte är ändamålsenligt. Detta skapar öppenhet för ett annat sätt att handskas med tankar och känslor.

Används: när klienten är hårt bunden vid en agenda av emotionell kontroll.

– Jag gör det här (icke ändamålsenliga) för att jag mår så här.

-Jag säger det här ( icke ändamålsenliga) för att jag känner som jag gör.

-Jag låter bli det här (ändamålsenliga) för att jag känner som jag gör.

Att agera ändamålsenligt är att fundera kring om vi gör vårt bästa för vårt eget bästa.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.