Okategoriserade

Lite om trossatser

Vad är en trossats?

Det är något vi tror på. Något vi tror på som gäller oss själva.

Det är något vi byggt vår identitet kring.

Men.

De är skapade av ett hjälplöst barn. Som aldrig ifrågasatt om påståendet om oss är sant.

De är något vi sedan ägnar vår uppväxt åt att antingen dölja eller bevisa motsatsen om. Det blir enorma kamper och strategier som kräver tid och kraft. Som många gånger är enormt destruktiva. Inte tar oss framåt. Vi kan i detta bli vår egen värsta fiende.

Om du tänker efter – så är det säkert så att det som sagts inte alls är sant. Du har bara sett det som sagts som en sanning. Eftersom du var hjälplös när det sades. Eftersom du inte kunde ifrågasätta det.

Det finns alla möjliga skäl till att de som sagt saker som du byggt trossatser kring gjort det. Det gör inte på något sätt dessa påståenden om dig sanna.

En vanligt trossats kan vara att du är ensam.

Att du är värdelös.

Att du inte räcker till.

Att du är dum.

Av våra trossatser drar vi slutsatser om världen.

Ingen bryr sig.

Jag blir alltid övergiven.

Ingen går att lita på.

Målet är inte att bli av med detta. Målet är att förändra våra relationer till våra trossatser. Acceptera dem.

-Är du här igen? Tanken om att jag är ensam. Dig känner jag igen. Du får vara här. Gå bredvid. Men jag styr min väg. Inte du.

För.

Vi kan inte förändra den förlust vi upplevt som barn. Den kärlek vi inte fått, den trygghet, kan vi inte förändra.

All förlust måste sörjas för att kunna accepteras. Men i vår brist på acceptans håller vi ibland fast vid en fantasi om att någon annan skall rädda oss. Det är ett barns känslor och behov i en vuxen kropp. Om vi inte släpper tanken på att bli räddade kommer vi bara möta människor som får oss att uppleva samma förlust och brist på kärlek som vi gjort som barn.

Det kallas upprepningstvång.

Vi kan inte bli räddade. Vi måste rädda oss själva.

Gör vi detta arbete kommer vi att dra till oss människor som också gjort det arbetet. Människor som kan älska oss som vi vill bli älskade.

ÖVNING

Skriv ned de största besvikelserna från din barndom.

(Min pappa räddade mig inte från min våldsamma mamma.)

Skriv ned trossatserna som du skapade utifrån dessa.

(Jag är värdelös.)

Skriv ned vilka trossatser om världen du skapade utifrån dessa besvikelser.

(Det går inte att lita på människor.)

Försök sedan hitta mer nyanserade alternativ till dessa trossatser.

(Pappa var inte starkare än mamma. Han var av samma svaga sort. De var svaga på olika sätt och inget av det de gjorde eller sa till mig som inte var uppbyggande är sant.)

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte.