Okategoriserade

Mål i livet

Hur formulerar man ett bra mål?

Inom KBT används en formel som kallas SMART

Det är en förkortning av:

Specifikt – målet skall vara konkret och tydligt (sluta röka)

Mätbart – det skall gå att kontrollera, man skall tydligt kunna se att målet är uppfyllt ( jag röker inte längre)

Angeläget – det skall vara viktigt för mig ( rökning är farligt för både min hälsa och andras, det luktar illa och är dyrt. Korkat helt enkelt)

Realistiskt – det skall vara möjligt att nå ( delmål är väldigt bra.)

Tidsbestämt – det behövs ett slutdatum när målet skall vara uppfyllt ( du skapar lättare en tidskurva med delmål när du vet att slutmålet skall vara nått)

Kolla med SMART-formeln’. Är ditt mål smart?

Kolla med vanliga fallgropar:

Vill du verkligen det här? Är du redo på alla plan? Är målet rimligt?

Det finns många olika mål. Mål som rör din utveckling, ekonomiska mål, karriärsmål, sociala mål, kroppsliga mål, idealistiska mål fritidsmål.

Du vill inte ha det här rådet men jag ger dig det ändå.

Börja med mål som rör din utveckling. Allt annat blir enklare när du förstår dig själv och dina avsikter i livet.

Tack och förlåt.:)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.