Okategoriserade

Psykologisk flexibilitet

Var närvarande – genom att komma i kontakt med nuet

Gör det som är viktigt – genom att agera enligt dina värden

Öppna dig – genom acceptans av jobbiga tankar och känslor

Vem vill ha jobbiga tankar och känslor? Ingen. Genom att vara närvarande, göra det som är viktigt och att vara öppen påverkar de dig mindre.

Visst har du försökt att bli av med dem? Genom att dra dig tillbaka från världen, ligga o dra dig i sängen, undvika utmaningar, läxa upp dig själv, skylla på barndomen, förströ dig, älta, analysera dig själv…du har med all säkerhet gjort massor.

Ändå envisas de med att komma tillbaka. Ändå är de kvar.

Om du lär dig att handskas med alla jobbiga tankar och känslor mer effektivt så får de mycket mindre makt över dig.

Mindre makt så att du kan göra det som gör ditt liv mer rikt helt och meningsfullt.

Metafor: Händerna är dina tankar.

Tänk dig att dina händer är dina tankar. Håll upp handflatorna mot ditt ansikte. Håll händerna så nära att du endast ser genom gliporna mellan fingrarna. Lägg märke till vad det gör med din utsikt över världen.

Hur vore det att leva så? Hur begränsad skulle du bli? Hur mycket skulle du missa? Hur mycket skulle det begränsa din förmåga att reagera på världen runt omkring dig? Det är effekten som fusionen har.

I ett fusionerat tillstånd kan en tanke framstå som:

sanningen

en befallning du måste lyda

ett hot du måste avvärja

nåt som händer nu fast det tillhör det förflutna eller framtiden

något oerhört viktigt som kräver all din uppmärksamhet

något du vägrar släppa taget om

I ett tillstånd av defusion kan du se tanken som den är:

kan vara sann eller falsk

den är definitivt inget du måste lyda

den utgör inget hot

den inträffar inte i den fysiska världen

den kan vara viktig eller oviktig

den kan komma och gå efter behag utan att du absolut måste hålla fast vid den

Se på dina jobbiga tankar och känslor. Se hur de styr dig. Människor mår oftast bättre när de defusionerar jobbiga tankar och känslor, men det är inte målet. Målet är att förändra relationen till de jobbiga tankarna och känslorna.

När känslan är att du inte orkar gå upp, fråga dig om det är en känsla du måste lyda? Är den viktig? Kan den få vara där utan att du hålla fast vid den?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte.