Okategoriserade

Skam

Det finns två olika sorters skam, hälsosam och ohälsosam skam.

Psykoanalytikern Erik Homburger-Erikson menade att skamkänslan på ett psykologiskt plan utvecklas tidigt, redan i det han kallade den andra fasen i psykosocial utveckling, när man är ca 15 mån till 3 år gammal. I den livsfasen är barnet i en utforskandeperiod och ska lära sig att det är en egen individ.

Får barnet stöd, uppmuntran, uppskattning och en varm gränssättning utvecklar barnet en hälsosam skam. Råkar barnet ut för mycket negativ kritik, avvisande, bestraffning och likgiltighet under fasen, utvecklar barnet lättare en ohälsosam skam.

Råkar man ut för det även senare i livet, både som barn och vuxen, för det med sig en ohälsosam skam. Ju yngre man är när man utsätts för dålig behandling, desto djupare sätter sig de ohälsosamma skamkänslorna.

Har man som barn varit utsatt för övergrepp, fysiskt, psykiskt eller sexuellt, bär man ofta med sig svåra ohälsosamma skamkänslor.

Hälsosam skam

Skammen kan fylla en positiv funktion bla. genom att den hindrar dig från att hävda dig på andras bekostnad. Den sätter gränser för ditt beteende och gör dig lyhörd och känslig för andras åsikter och får dig att uppmärksamma när du överträtt någon annans gräns eller när du överträtt dina befogenheter.

Den hälsosamma skammen har också en överlevnadsfunktion som hjälper dig att sätta gränser så att andra människor inte kränker dig, och den kan också sporra dig till att utveckla dig och ta revansch. Den talar om för dig att du i grunden är ok trots att du gör misstag, hjälper dig att våga experimentera även om du skulle göra bort dig.

Den är en källa till ödmjukhet och medkänsla och kan utvecklas på ett bra sätt om dina föräldrar lyckades sätta gränser för dig på ett sätt som både var varmt och medmänskligt men samtidigt bestämt och konsekvent.

Ohälsosam skam

Rötterna till ohälsosam skam kommer från de negativa budskap man tagit emot under uppväxten, både i kontakt med vårdnadshavare, andra vuxna och kompisar och är en av grundorsakerna till att man mår dåligt i livet.

Den typen av skam angriper kärnan i människan och gör att man känner sig värdelös, oduglig, fel, ful och hopplös m.m. Man kan känna sig misslyckad och nedvärderad inom olika områden, tex, genom att bli retad för att man är bra eller dålig på något eller för att man är annorlunda eller avviker från det som är gängse norm.

Man kan också känna ohälsosam skam över sitt utseende, sin klassbakgrund, sin kultur, sin ekonomi ,sin status etc. Han man varit utsatt för olika övergrepp är det vanligt att man bär på den typen av skam. När man upplever ohälsosam skam reagerar man bla med att börja svettas, skaka, bli generad och man undviker ofta ögonkontakt. Man upplever att man håller på att tappa kontrollen. Det kan kännas som att man helst av allt vill gömma sig. Kroppen upplever då en stark känsla av obehag.

Fyra vanliga beteenden som människor ofta tar till för att undvika att känna ohälsosam skam.

Dra sig undan

Attakera sig själv

Förnekande

Attackera andra

Vägar till befrielse av ohälsosam skam

Oftast behöver man professionell hjälp för att bearbeta ohälsosam skam, det är djupa och svåra känslor att ta hand om. Om man har vissa trygga år tidigt i barndomen då man fått en trygg anknytning är det ofta lättare att komma igenom sina svåra skamkänslor.

Tankeväckare ( till för att hjälpa dig att börja reflektera )

När har du upplevt ohälsosam skam? Beskriv några situationer. Vad hände?Fick du stöd av någon? Är ohälsosam skam något du har problem med i dag?

Upplever du att du handlar utifrån ohälsosam skam i vissa situationer? Beskriv.

Har du upplevt något i ditt liv som du tror kan ha format ohälsosam skam i dig?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.