Okategoriserade

Tankeövning

Föreställ dig att du står på en järnvägsviadukt och tittar ned på tre parallella spår- På vart och ett av dem tuffar ett tåg lastat med malm. Varje tåg består av en ändlös rad vagnar lastade med malm. Till synes utan slut rullar de alla tre långsamt fram under bron.

Tänk dig att tåget längst bort enbart lastar “malm” av händelser som du observerar här och nu. Den malmen består av kroppsförnimmelser, sinnesintryck och känslor. Den innehåller sånt som du hör ljuden av, svetten i dina handflator och det där oregelbundna hjärtslaget du kände, sorgsenheten som kom över dig osv.

Det mellersta tåget fraktar enbart tankar. Dina värdeomdömen, dina förutsägelser om framtiden, dina uppfattningar om dig själv osv.

Tåget som rullar fram närmast dig är lastade med dina impulser att handla på det ena eller det andra sättet, din vana att dra dig undan och se åt det andra hållet, dina ansträngningar att koma bort från ämnet.

Att blicka ned på de tre spåren kan ses som en bild för att blicka in i ditt inre.

Leta rätt på en stol och sätt dig bekvämt. Börja övningen med att tänka på något du kämpat med senaste tiden, slut ögonen och tänk dig de tre tågspåren.

Din uppgift är att bli kvar på bron och betrakta det som sker. Om du upptäcker att tankarna vandrar iväg, eller om du plötsligt upptäcker att du placerat dig i någon av vagnarna där nere på spåret och nu kämpar med dess innehåll, till exempel din nedvärderande syn på dig själv, eller din övertygelse om att du går en dyster framtid till mötes kan detta vara en avgörande upptäckt. Ge akt på vad det var som snärjde dig. Lägg detta på minnen och återvänd sedan till bron.

Tåget längst bort är alltså lastat med dina förnimmelser, synintryck och känslor, det mellersta är lastat med dina tankar och det närmaste är lastat med dina överlevnadsstrategier impulser och begär.

Ägna åtminstone tre minuter åt att ägna dig åt att observera vad som händer inom dig.

Skriv ned några iaktagelser

Lasten på tanketåget

Förnimmelser, sinnesintryck och känslor – tankar – Impulser handlingar och överlevnadsstrategier

Om du kände att du försvann rent mentalt, inte lyckades komma igång med övningen eller for iväg i någon av vagnarna – fundera på vad som hände alldeles innan. Vad var det i vagnen som fick dig att lämna bron? (DEt kan tex handla om känslomässigt laddade minnen, tankar kring själva övningen och tankar på din framtid)

Fundera ett par minuter och anteckna.

xxx

Det var alltså de här sakerna som hakade fast i dig. Det här kan du träna ofta och i och med det lära dig att stå kvar på bron, samt att ta dig upp så fort som möjligt om du trots allt skulle trilla ned.

Att ha en tanke är inte samma sak som att köpa den.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte.