OkategoriseradePersonlig Utveckling

Varför är allt så svårt?

Varför är livet så krångligt? Vad kan vi rimligen göra åt det?

ACT : Acceptance & commitment therapy: har en del djupa och livsomvälvande svar på det. ACT handlar om akter, handling. Om att agera.

Agerande utifrån vad du tycker är viktigt och värdefullt.

Vad vill du stå för i ditt liv? Vad är det innerst inne som betyder något för dig?

ACT handlar om att acceptera det som ligger utom din personliga kontroll och att i stället hänge dig åt att bete dig på ett sätt som på längre sikt berikar ditt liv.

Syftet med ACT är att hjälpa människor att skapa sig ett rikt helt och meningsfullt liv och kunna acceptera det lidande som livet ofrånkomligen innebär.

Det syftet fyller ACT genom att;

lära oss handskas med jobbiga tankar och känslor

hjälpa oss klargöra vad som är viktigt och värdefullt

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte.