Villkor

Nyhetsbrev

Vilka uppgifter samlar jag in?

Som utgångspunkt samlar jag in det namn och den e-postadress som du har angivit i formuläret. Det är nödvändiga uppgifter för att jag ska kunna skicka nyhetsbrev till dig.

Vad använder jag dina uppgifter till?

När du har anmält dig till mitt nyhetsbrev använder jag din e-postadress för att skicka ut nyhetsbrev, tips och råd samt annat marknadsföringsmaterial. Jag kan även använda din e-postadress för att skicka ut e-post med information om mig och mitt företag eller om mitt nyhetsbrev. Utöver detta kommer jag inte använda din e-postadress.

Hur ofta skickas nyhetsbreven?

Nyhetsbreven kommer att skickas ut oregelbundet. Målet är att skicka ut en gång i månader. Det kan vara perioder då jag anser det finns viktiga saker jag vill berätta för dig som har anslutit dig till nyhetsbrevet och kommer således skicka nyhetsbrev oftare än en gång i månaden.

Ändring eller rättelse i dina kontaktuppgifter

Du kan när som helst avregistrera dig genom att klicka på “Avanmäl”-länken som finns i varje nyhetsbrev som jag har skickat.

Hur länge lagrar jag de insamlade uppgifterna?

Jag lagrar och behandlar de insamlade uppgifterna så länge du är anmäld till nyhetsbrevet.


Policy för personuppgifter

Jag behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som förnamn, efternamn och e-postadress och den information som skickas i kontaktformuläret. Syftet med en sådan behandling är för att kunna svara på de frågor som ställs i frågeformuläret samt att kunna återkoppla till rätt person genom rätt e-postadress samt kunna skicka nyhetsbrev och andra e-postmeddelanden till dig.

Jag har fått dina uppgifter från det kontakt- eller registreringsformulär som finns på www.terapeutjinder.se. Jag tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är genom samtycke. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades. Dina uppgifter kommer att sparas i tolv (12) månader. 

De personuppgifter jag behandlar om dig delas med tredje part som är underleverantör av IT-tjänster. Jag kan även komma att dela dina personuppgifter med annan tredje part, förutsatt att jag är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer jag aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är Åsa Jinder, Svandammsgatan 7, 126 32 Hägersten . Du har rätt att kontakta mig om du vill ha ut information om de uppgifter jag har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att jag begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av  dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta mig på terapeutjinder@gmail.com. Du når vårt dataskyddsombud på terapeutjinder@gmail.com. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen. månaden